Ukończone etapy

Etap I

Adres: Rabka-Zdrój ul. Zakopiańska 86A, 86B
Data rozpoczęcia: 10.07.2012r.
Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: 12.05.2014r. wyd. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
Ilość wybudowanych mieszkań: 12 o łącznej powierzchni 734 m²

Etap II

Adres: Rabka-Zdrój ul. Zakopiańska 86C, 86D, 86E, 86F
Data rozpoczęcia: 10.10.2014r.
Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: 23.01.2018r. wyd. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
Ilość wybudowanych mieszkań: 24 o łącznej powierzchni 1 630 m²

Etap III

Adres: Rabka-Zdrój ul. Zakopiańska 86G, 86H, 86I
Data rozpoczęcia: 11.02.2016r.
Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: 12.12.2019r. wyd. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu
Ilość wybudowanych mieszkań: 18 o łącznej powierzchni 1 242 m²

Etap IV

Adres: Rabka-Zdrój ul. Zakopiańska
Data rozpoczęcia: 19.01.2023r.
Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: IV etap jest w trakcie budowy, jeszcze nie wydano pozwolenia na użytkowanie
Ilość wybudowanych mieszkań: w trakcie budowy